BEROA POLSKA Sp. z o.o. – dawniej: KARRENA Sp. z o.o.

 

Konstrukcje żelbetowe: kominy, chłodnie, konstrukcje wieżowe.

Materiały ogniotrwałe:  wyłożenia kotłów i pieców, inżyniering.

 

 

- Start / O nas

 

- Aktualności

 

- Referencje

 

- Kontakt

 

 

BEROA na świecie:

 

- Grupa BEROA

- Beroa NIEMCY

 

O nas…

 

 

 

Firmę BEROA można spotkać wszędzie tam w przemyśle gdzie jest gorąco. BEROA należy do wiodących światowych przedsiębiorstw w budowie kominów i izolacyjnych wymurówkach ogniotrwałych, Czy to energetyka, hutnictwo, chemia, petrochemia, przemysł szklarski, wapienniczy, cementowy czy ochrona środowiska - nazwa BEROA kojarzy się zawsze z optymalnymi rozwiązaniami uwzględniającymi najnowsze zdobycze techniki. Szczegółowa znajomość specyfiki zachodzących procesów, dokładne planowanie i konstruowanie, najnowocześniejsza technika montażowa i konsekwentna kontrola jakości gwarantują naszym klientom długotrwałe użytkowanie za korzystną cenę.

 

Mają Państwo możliwość wyboru dostaw komponentów lub realizację całości zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem.

 

KONSTRUKCJA: firma BEROA dostarcza komputerowe obliczenia konstrukcyjne.

KONSTRUKCJA i DOSTAWA MATERIAŁÓW: firma BEROA przejmuje doradztwo inżynieryjne i dostarczy dodatkowo potrzebny materiał.

KONSTRUKCJA i NADZÓR BUDOWY: firma BEROA prowadzi prace konstrukcyjne i obliczeniowe oraz nadzoruje montaż. Ta metoda jest często stosowana na budowach zagranicznych.

WYKONANIE BUDOWY: firma BEROA przejmuje kompletny montaż według własnej lub przekazanej konstrukcji.

DOSTAWA MATERIAŁÓW: firma BEROA może być także Państwa partnerem w dostawach materiałów według zleconej specyfikacji dzięki znajomości międzynarodowych rynków, materiałów i surowców jak też specjalnych wymagań odnośnie opakowania, transportu i magazynowania.

USŁUGA KOMPLEKSOWA: firma BEROA wykona kompletny obiekt, zaczynając od obliczeń przez konstrukcję, dostawę materiałów po montaż z odpowiednim nadzorem budowy.

 

Ochrona środowiska

 

Znane są głośne debaty o ochronie środowiska naturalnego. Koncepcje firmy BEROA stanowią duży wkład w praktyczne zastosowanie metod ochrony środowiska. Od wielu lat wykonujemy wymurówki dla spalarni odpadów komunalnych. Doświadczenia w eksploatacji ponad 100 kotłów energetycznych umożliwiają nam zastosowanie każdej kombinacji materiałów. Surowa kontrola jakości stosowanych przez nas materiałów zarówno bezpośrednio u producenta jak i w czasie realizacji obiektów gwarantuje wysoką niezawodność. Doświadczeni i wyszkoleni mistrzowie, brygadziści i murarze ręczą za wysoką jakość. Firma BEROA ma duże doświadczenie w budowie wszystkiego typu kotłów i rusztów, oraz różnego rodzaju wykładzin piecowych. Sami opracowaliśmy wiele systemów, jak np. systemy ścian chłodzonych powietrzem. W rozwoju ochrony środowiska firma BEROA uczestniczy zawsze bardzo aktywnie. W nowych technologiach, m.in. w procesie żarzenia tlącego i zgazowaniu fluidalnym zawsze stosowane jest nasze know-how w wykonaniu obmurzy. Termiczna utylizacja odpadów przemysłowych stawia wysokie wymagania inżynierii procesowej, a tym samym niezawodności materiałów ogniotrwałych. Zdobyte doświadczenie z zakresu techniki ochrony środowiska firma BEROA wzbogaca o najnowsze osiągnięcia techniczne z tej dziedziny. W firmie BEROA znajdą Państwo zawsze kompetentnego partnera.

 

Energetyka

 

Przemysł energetyczny charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. Dlatego też przedsiębiorstwa dostarczające energię wymagają od nas dużej inicjatywy. Firma BEROA zawsze chętnie podejmuje każde wyzwanie. W nowościach techniki energetycznej takich jak cyrkulacyjne kotły fluidalne czy ciśnieniowe kotły fluidalne firma BEROA ma swój istotny wkład w postaci obmurza ogniotrwałego. Nasz dział techniki energetycznej jest w stanie sprostać wszelkim wymaganiom różnego rodzaju urządzeń energetycznych. Optymalizacja materiału obmurza z uwzględnieniem paliwa i sposobu eksploatacji elektrowni, jak też staranny montaż gwarantują długą żywotność materiałów ogniotrwałych. Dla wielu klientów firma BEROA opracowała specyficzne rozwiązania, które są w stanie sprostać najtrudniejszym procesom zachodzącym w kotłach energetycznych.

 

Kominy

 

Firma BEROA buduje kominy na najwyższym światowym poziomie. Ponad 70% wszystkich kominów w Europie Zachodniej o wysokości większej niż 300 metrów zostało wzniesionych przez firmę KARRENA (obecnie BEROA). Firma BEROA przyczyniła się w wielkim stopniu do rozwoju technicznego w budowie kominów. Dowodem na to są liczne światowe patenty z zakresu zastosowania opracowanych przez nas przewodów gazowych w urządzeniach narażonych na duże wahania temperatury. Pracownicy firmy BEROA występują także jako eksperci w komisjach ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, materiałoznawstwa i materiałów niebezpiecznych. Pod jednym dachem pracują specjaliści od statyki, fizyki cieplnej i przepływowej oraz chemii. Kompetencja zawodowa wspierana najnowocześniejszym oprogramowaniem komputerowym daje naszym klientom pewność i gwarancję, że firma BEROA oferuje najlepsze techniczne i ekonomiczne obliczenia dla konstrukcji kominów. Przy projektowaniu kominów opanowaliśmy bezbłędnie wszystkie czynniki wpływające na ich prawidłowe funkcjonowanie, takie jak: upały, mrozy, burze, trzęsienia ziemi i agresywną atmosferę oraz wysokie temperatury i agresywne spaliny działające na wykładziny ze szczególnym uwzględnieniem spalin po odsiarczaniu. Personel budowlany firmy BEROA cechuje się wysoką wiedzą techniczną oraz doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji projektów na całym świecie. Nasze zaplecze dysponuje wszelkimi specjalistycznymi urządzeniami do budowy kominów. Wiele z nich firma BEROA wykonała sama lub udoskonaliła. Firma BEROA jest tym partnerem w budowie kominów, który potrafi sprostać najwyższym wymaganiom.

 

Przemysł chemiczny i petrochemiczny

 

Przemysł chemiczny i petrochemiczny stawia największe wymagania obmurzom ogniotrwałym. Konstrukcja obmurzy wymaga starannej analizy wszystkich parametrów procesowych i obszernej znajomości wszystkich tworzyw. Firma BEROA rozwinęła na tym polu znaczną specjalizację. Wytwórcy urządzeń mają zaufanie do naszego doświadczenia zdobywanego w ciągu dziesięcioleci. Wyzwaniem dla firmy BEROA jest dalszy rozwój nowych technologii i innowacyjnych koncepcji izolacji ogniotrwałych w kooperacji z użytkownikami urządzeń. Nasz zakres usług dla klientów krajowych i zagranicznych obejmuje wszystkie działy od konstrukcji poprzez dostawę materiałów, kontrolę jakości, montaż, nadzór i prace serwisowe.

 

Przemysł stalowy i hutniczy

 

Przemysł stalowy i hutniczy jest próbą ogniową dla budownictwa ogniotrwałego. Rzadko materiałowi stawiane są bardziej skrajne wymagania. Od 1970 roku firma KARRENA (obecnie BEROA) wykonała kompletne obmurza ogniotrwałe w ponad 80 wielkich piecach - o wydajności produkcyjnej ponad 50 milionów ton na rok. Ale na liście referencyjnej firmy BEROA znajdują się także kadzie mieszalnikowe, konwertory, piece elektryczne, kadzie stalownicze, urządzenia do ciągłego odlewania stali, jak też piece wgłębne, piece przepychowe, piece pokroczne, piece karuzelowe i piece grzewcze oraz inne piece do obróbki cieplnej.

 

Przemysł szklarski

 

Już od dziesięcioleci firma KARRENA (obecnie BEROA) pracuje dla przemysłu szklarskiego. Nasza firma oferuje obszerny pakiet prac specjalistycznych i serwisowych: wykonanie wymurówek, naprawę wszelkiego rodzaju pieców szklarskich, spuszczanie szkła, schładzanie, podgrzewanie, topienie, uruchamianie; prace na gorąco, utylizacje odpadów i koncepcje użytkowe zdemontowanego materiału. Nowego kolorytu nabiera nasza współpraca z przemysłem szklarskim w oparciu o kompletne dostawy urządzeń. Firma BEROA dzięki swojemu doświadczeniu i znajomości najnowocześniejszej techniki procesowej, w połączeniu z doświadczeniem w montażu materiałów ogniotrwałych, umożliwia naszym klientom optymalne rozwiązania pod względem technicznym i ekonomicznym. Dysponujemy niezbędnym sprzętem i logistyką konieczną przy realizacji największych inwestycji. Najbardziej znani producenci szkła na świecie tacy jak: Asahi Glas, Gerresheimer Glas, Guardian Industries, Pilkington, Glaceries de St. Roch, Glaverbel, St. Gobain i Vegla, zaufali kompetencjom firmy BEROA i należą do grona naszych klientów.

logo_kpl.gif